Řeporyjská sokolovna
nabízí sportovní
i kulturní vyžití

AKTUALITY A AKCE

Vítejte na stránkách

Tělocvičná Jednota SOKOL ŘEPORYJE

T. J. Sokol Řeporyje je registrována v České obci sokolské a je součástí Sokolské župy Podbělohorské, nabízí sportovní i kulturní vyžití. Naše sportovní oddíly jsou: tenis, volejbal, nohejbal, gymnastika, míčové hry a všestrannost 6-10 let, cvičení pro předškolní děti, cvičení pro rodiče s dětmi a ZTV. Nově máme také turistický oddíl.

Stavba Nové SOKOLOVNY

Představujeme Vám plány na stavbu nové sokolovny v Řeporyjích. 

Číst dál…

PROVOZNÍ ŘÁD SOKOLOVNY

  • Provozní řád se vztahuje na všechny uživatele sokolovny a jejího příslušenství, a to včetně návštěvníků a diváků. Provozní řád tvoří nedílnou součást všech nájemních smluv uzavíraných s jednotlivými uživateli objektu.
  • Pokud užívá sokolovnu právnická osoba, za dodržování provozního řádu zodpovídá vždy statutární zástupce uživatele, který je povinen učinit příslušná interní opatření k jeho dodržování ve své organizaci.
  • Návštěvníci a diváci vyjadřují svůj souhlas s dodržováním tohoto provozního řádu při užívání, či návštěvě, objektu sokolovny.

HISTORIE T. J. SOKOL ŘEPORYJE

Tělocvičnou Jednotu Sokol Řeporyje ustanovila Valná hromada dne 11. února 1894.
Ke své sportovní činnosti zakoupila, z darů svých členů a příznivců, základní nářadí. Prostory ke své sportovní činnosti, využívala tam, kde jim vyšli vstříc. Byly to především prostory ve špýcharech statků a sály místních hostinců. Trvalo několik let, než se podařilo tělocvičné jednotě nastřádat prostředky na koupi pozemku pro vlastní cvičiště.

"V zdravém těle zdravý duch!"

"V mysli vlast, v paži sílu!"

SOKOLOVNA – ROZVRH HODIN

VELKÝ SÁL 2021 / 2022

MALÝ SÁL 2021 / 2022

ČLENOVÉ VÝBORU

Funkce Jméno Telefon E-mail
Starosta
Simona Šťastná
776 699 651
sistastna@seznam.cz
Místostarosta
Jaroslav Kejha
kejha.jaroslav@tiscali.cz
Jednatel
Jan Kluganost
704221012
jakl@centrum.cz
Hospodář
Eva Krejčiříková
eva.krejcirikova@gmail.com
Předseda odboru sportu
Zbyněk Jiras
737256524
jiras.tami@seznam.cz
Kronikář
Ondřej Karaffa
admin@diaj.eu

KONTROLNÍ KOMISE

Funkce Jméno Telefon E-mail
Předseda
Jiří Hájek
725 815 208
jirka@atyp-interier.cz
Člen kontrolní komise
Vojtěch Bartovský
Člen kontrolní komise
Hana Merhautová

FOTOGALERIE