CVIČENÍ PRO DĚTI OD 7 DO 10 LET

Právě si prohlížíte CVIČENÍ PRO DĚTI OD 7 DO 10 LET
Tento oddíl je zaměřen na všestranný rozvoj pohybových dovedností. Cvičební hodina začíná rozcvičkou, v každé hodině se pak zaměříme na zvládnutí něčeho nového. Cvičení probíhá prostřednictvím různých her, které jsou pro školní děti stále atraktivní. V průběhu cvičení je vždy dbáno na správné provádění všech cviků, aby fyzická aktivita byla pro děti přínosem a ne zátěží, aby si vytvořily správný pohybový návyk. Zařazujeme prvky gymnastiky a míčové hry. 
 
Vedoucí: Simona Šťastná, Lukáš Lander
Kontaktujte SOKOL team