PROVOZNÍ ŘÁD BEACH VOLEJBALOVÝCH KURTŮ

  1. Vstup na sportoviště pouze po zaplacení a s platnou rezervací.
  2. Kurt je přípustné užívat pouze k účelu jeho určení.
  3. Na kurtech je zákaz vnášení skla.
  4. Do prostoru je zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty.
  5. Do pískoviště kurtu se zakazuje vstup ve znečištěné obuvi.
  6. Po skončení hry je uživatel povinen urovnat tj.shrabat a porovnat po sobě hřiště, uzamknout a klíče odevzdat správci.